Adatvédelmi nyilatkozat

A MOMENTUM MOZGALOM ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA
Hatályba lépés napja: 2017. május 25. Legutolsó frissítés: 2019. június 15.

1. Bevezetés
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „​ Tájékoztató​ ”) célja, hogy rögzítse a Momentum Mozgalom (a továbbiakban: „​ Adatkezelő​ ”, „​ Momentum​ ”, „​ mi​ ”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el és amely szerint az adatkezelési tevékenységeit kifejti. A Tájékoztató valamennyi olyan adatkezelésre érvényes, amely során Adatkezelő a személyes adatok felvételekor internetes hivatkozással vagy egyéb módon hivatkozik a Tájékoztatóra. A Tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható itt: https://momentum.hu. A hatályba lépés dátumából (az oldal tetején) megállapítható, hogy mikor frissült legutóbb a Tájékoztató.

2. Az Adatkezelő
A Momentum Mozgalom, mint Adatkezelő elérhetőségei: székhelye: 1053 Budapest, Múzeum körút 13. I/2.;
E-mail: [email protected], honlap: https://momentum.hu/

3. Az adatkezelés jogalapja és az kezelt adatok forrása

3.1​ A személyes adatok kezelése minden esetben az érintett önkéntes hozzájárulásán, mint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: „​ GDPR​ ”) 6. cikk (1) a) pontjában meghatározott jogalapon alapul. Az Adatkezelő a kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel.

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céljai, és az adatkezelések időtartama

4.1​ A Momentum tevékenységeivel összefüggésben különféle (hozzájárulási nyilatkozatban meghatározott) típusú adatokat kezelhet, melyek az érintett által megadott adatok, az érintett Adatkezelő online felületei használatával kapcsolatos adatok és a bárki által elérhető, kifejezetten nyilvánosságra hozott adatok lehetnek.

4.2 ​ A Momentum által kezelt, érintett által megadott személyes adatok köre a különböző célokhoz kapcsolódóan eltérő lehet. A jelen Tájékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése minden esetben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „​ Infotörvény​ ”) 4. § (2) bekezdésével összhangban elengedhetetlenül szükséges a hozzájuk rendelt célok megvalósulásához és kizárólag az érintett hozzájárulása alapján, valamint kizárólag azon célokhoz kötötten történik, amelyekhez az érintett hozzájárult.

4.3​ A Momentum a kezelt személyes adatokat a következő célok érdekében és ideig használhatja fel:

4.3.a​ Tagfelvételi eljárás lebonyolítása, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolat tartás. A tagfelvételi eljárás célja a Momentum tagjai közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait az adott jelentkező tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy a tagság időtartama alatt kezeli. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126868.

4.3.b​ Önkéntesi felvételi eljárás lebonyolítása, így az eljárás megszervezése, a jelentkezések elbírálása, kockázatok mérlegelése, háttérellenőrzés végzése, az eljárás eredményének jelentkezővel való közlése és a jelentkezővel való kapcsolat tartás. Az önkéntesi felvételi eljárás célja a Momentum önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása, illetve a Momentum Párt önkéntesei közé való felvétel, vagy annak elutasítása. Az Adatkezelő az önkéntes jelentkező személyes adatait az adott jelentkező önkéntesi tagfelvételi eljárásának lezárulásáig, vagy az önkéntes jogviszony fennállta alatt kezeli. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126869.

4.3.c​ Adatkezelő webshopjának üzemeltetése, ott leadott megrendelések feldolgozása, és a kapcsolódó kézbesítés megszervezése. A vásárláshoz ésszerűen szükséges ideig történik a személyes adatok kezelése.

4.3.d​ Adatkezelő online felületeinek érintett általi használatának megismerésére, hogy jobb élményt kínálhasson, megismerhesse látogatók felhasználói magatartását és ellenőrizze a felületek működését, illetve megakadályozza avisszaéléseket. Az adatok kezelése az online felületek működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig tart.

4.3.e​ Hírlevelek küldése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. A Momentum hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le, illetve e-mail útján a [email protected] e-mail címre küldött kérelem, továbbá az Momentum címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben, a 9.1 pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módon. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126870.

4.3.f​ Aktivista toborzáshoz szükséges adatbázis építése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-117638/2017.

4.3.g​ Mentori kapcsolatok kiépítése. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126871.

4.3.h​ Támogatók nyilvántartása. Az adatok kezelése addig tart, amíg az érintett a személyes adatainak törlését nem kéri. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-126871.

4.3.i​ Rendezvények megszervezése. Az adatokat az érintett kérésére töröljük. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-122462.

4.3.j​ Ajánlásgyűjtésre való feliratkozás, ügyfélkapcsolat: az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő aktivistái az érintettet (telefonos vagy emailben történő időpontegyeztetést követően) előzetes hozzájárulása alapján, az általa megadott címen keressék fel az ajánlóív aláírása érdekében a helyi önkormányzati, országgyűlési, illetve Európai Parlamenti választást megelőző ajánlásgyűjtési időszakban. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a cél megvalósulásáig, vagyis az adott választás ajánlásgyűjtése végéig tart.

4.3.k​ Telefonos üzenetküldés a kampánnyal kapcsolatban: A Momentum Mozgalom telefonszámot üzemeltet, amelyet tárcsázva az állampolgárok a Párt üzeneteit ismerhetik meg. A telefonszám tárcsázva először felvételről hallható az üzenet, ezt követően, külön figyelmeztetés után, az állampolgárok üzenetet hagyhatnak a Momentum számára, amely rögzítésre kerül. Az állampolgárok visszahívást, vagy emailes kapcsolatfelvételt kérhetnek. Az adatkezelés a felvétel elkészítését követő legfeljebb két hónapig tart, amely a feldolgozáshoz, az üzenet megválaszolásához szükséges időtartam. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-140904/2018.

4.3.l ​ Okostelefonos applikáció a külföldön szavazó állampolgárok szavazás helyére való utazásának közösségi alapú megszervezésére (“Momentour”). Az applikáció használói sofőrként vagy utasként regisztrálhatnak és megoszthatják az autójukat (sofőrként) vagy utazást kereshetnek (utasként) annak érdekében, hogy közösen utazzanak valamely magyar külképviseletre a szavazás napján a szavazatok leadása érdekében. Az applikáció felhasználói a nevüket, elérhetőségi adatokat (email, telefonszám) adhatnak meg, jelezhetik az indulás és a célállomás helyét, az autóban szabad helyek számát, fényképet tölthetnek fel az autóról annak érdekében, hogy könnyebben megtalálják egymást az utazás kezdetén. A felhasználók jelezhetik azt is, hogy az utazásért költségtámogatást elfogadnak-e, illetve bármilyen más közlést tartalmazó mezőt tölthetnek ki (“egyéb megjegyzés”). Az adatokat az érintett kérésére töröljük. Az adatkezelés
adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-141451/2018.

4.4​ A Momentum online felületei működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva azok működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra. Momentum biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az érintett által megadott adatokon túl Adatkezelő az online felületein működő szoftver segítségével adatokat gyűjthet arról, hogy miként használja azokat.

4.5​ Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy az ilyen, eredeti céltól eltérő felhasználást megtiltsa.

5. Cookie-k és egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők

5.1​ A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitális eszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővé teszik az őket az eszközön elhelyező személy számára az érintett felismerését a különféle online felületeken. A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többek között lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az onlinefelületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületek mely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkel látható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnek hozzá, és mennyi időt töltenek az egyes felületeken.

5.2​ Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni saját eszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja a böngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására. Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyan lehet a böngészőben a cookie-kra vonatkozó szabályokat beállítani. Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek a cookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek, vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználói élményt.

5.3​ A Momentum online felületeken megjelenő cookie-k tárolásához történő hozzájárulással, illetve az Momentum online felületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintett hozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők és egyéb adatok 5.4 pontban leírt módon történő tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az Adatkezelő az online felületei működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, valamint a felhasználói élmény javítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

5.4​ Az Adatkezelő online felületei a Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland) (a továbbiakban: „​ Google​ ”) által nyújtott Google Analitika (a továbbiakban: „​ Google Analytics​ ”),a Hotjar Ltd. (Level 2 St. Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St. Julians STJ 1000, Malta; a továbbiakban: „​ Hotjar​ ”) és a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: “​ Facebook”) által nyújtott webanalitikai szolgáltatásokat (Google, Hotjar és Facebook szolgáltatásai a továbbiakban együtt: „​ Webanalitikai Szolgáltatások​ ”) használja. A Webanalitikai Szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel
kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Hotjar és a Facebook által kezelt cookie-k a Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google,a Hotjar és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

6. Adatfeldolgozók
Bizonyos esetekben az érintett a Google által nyújtott Google Űrlapok elnevezésű szolgáltatás online felületén keresztül adja meg személyes adatait. Ebben az esetben a Google adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Google adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Google Adatvédelmi Irányelvek című dokumentuma a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/; a címe pedig: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Írország, további információ pedig itt érhető el: https://www.google.com/intl/hu/contact/. Adatfeldolgozóként bizonyos esetekben (például hírlevél küldése) igénybe vehetjük a Mailchimp szolgáltatását is. Ebben az esetben a Mailchimp adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Mailchimp szolgáltatást nyújtó The Rocket Science Group LLC az EU-US Privacy Shield framework (Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kötött adatvédelmi pajzs egyezmény) alapján nyilvántartott cég, amely tehát megfelel a GDPR követelményeinek. A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/, a címe pedig: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; további információ pedig itt érhető el: [email protected], +1 (404) 806-5843.
Adatfeldolgozóként telefonos szolgáltatás igénybevétele céljából igénybe vehetjük az i3 Rendszerház Kft. szolgáltatását is. Ebben az esetbenaz i3 Rendszerház Kft. adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben az i3 Rendszerház Kft. adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. Az i3 Rendszerház Kft. elérhetősége: 1134 Budapest, Klapka utca. 11. (2. emelet), székhelye: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.; további információ pedig itt érhető el: http://i3rendszerhaz.hu/page/website.kezdolap, email: [email protected].

7. Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz?

Az Adatkezelő tagjai férhetnek hozzá az érintett által megadott személyes adatokhoz. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek azokat megismerhetik, rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le belőlük.

8. Adatbiztonsági intézkedések és adattovábbítás

8.1​ Momentum mindent megtesz azért, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi azokat az ésszerű fizikai, technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A konkrét adatbiztonsági intézkedések az egyes adatkezelési célonként eltérőek lehetnek, ezért célonként kerültek ismertetésre.

8.2​ Az Adatkezelő köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására, amire jogszabály vagy jogerős hatósági döntés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

9. Az érintett jogai I.: tájékoztatás, helyesbítés, törlés és zárolás kérése, tiltakozás

9.1​ Az Infotörvény alapján ​ az érintett tájékoztatást kérhet Adatkezelő által kezelt személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, ​ az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az érintett adatait. A tájékoztatás kérhető e-mail útján a [email protected] e-mail címen és az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott postai levélben. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti a jogosulttól származónak, ha a megküldött
kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint a jogosulttól származónak, ha azt az érintett általa megadott és így Adatkezelő által kezelt e-mail címéről küldik vagy személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolja. Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatási kérelem esetén annak megérkezésétől számítva a lehető leghamarabb, de legfeljebb 25 napon belül írásban ad tájékoztatást.

9.2​ Az érintett személyes adataihoz fűződő joga olyan alapjog, amelynek az adatkezelés egésze során érvényesülnie kell. Ezért az Infotörvény alapján az ott meghatározott feltételeknek megfelelően az ​érintett jogosult személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni az Adatkezelőtől, illetve a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat az előző pontban a tájékoztatási kérelemre vonatkozóan meghatározott módokon. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi módosított, vagy törölt adatok már nem állíthatók helyre.

10. Az érintett jogai II.: Jogérvényesítési lehetőségek

10.1​ Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezelésekkel kapcsolatban az érintettnek bármilyen kérdése, aggálya vagy kifogása merülne fel, lehetősége van ezt a [email protected] e-mail címre, vagy postai úton a fenti 9.1 pontban foglaltak szerint küldött üzeneten keresztül az Adatkezelőnek jelezni. Ez a leggyorsabb és legegyszerűbb módja lehet a kérdések, aggályok és kifogások rendezésére.

10.2​ Bárkinek, így az érintettnek is lehetősége van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál (posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected], URL: http://naih.hu) tett bejelentéssel a Hatóság vizsgálatát kezdeményezni arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fenn áll.

10.3​ Az érintett személyhez fűződő jogai érvényesítse érdekében a bírósághoz fordulás joga is biztosított. Az érintett választása szerint dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítja meg.